Slussen

Ombyggnaden av slussen kommer att dokumenteras med bilder från 2014 och framåt i tiden.
I nedansående matris av år och månader klickar du på länken för den månad du vill se bilder.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jan Jan
Feb Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt Okt Okt
Nov Nov Nov
Dec Dec